Vi tror på bra kemi

citattecken citattecken

Vi vet exakt vad alla våra produkter är gjorda av – material för material

Det är det enda sättet för oss att garantera dig produktsäkerhet

Martin Jermiin
VD, Flying Tiger Copenhagen

Alla produkter
i våra butiker har testats

Inom en rad områden
går Flying Tiger Copenhagen längre än lagstadgade krav

Vi utvärderar alla
produkter för att försäkra
oss om att de inte
innehåller skadliga ämnen

Eftersom vi producerar till över
950 butiker kan vi höja kraven utan att
höja priserna